Допит свідка у кримінальній справі – адвокат свідка

У кримінальних справах допит свідка є одним із ключових етапів, який має стратегічне значення для встановлення обставин справи та визначення провини або невинності підсудного. Ця процесуальна дія включає кілька важливих аспектів, спрямованих на забезпечення справедливості та об’єктивності правосуддя.

Допитування свідка передбачає отримання об’єктивної інформації про події, які мають значення для кримінальної справи. Свідок може відтворити події та надати ключові деталі, які сприяють розкриттю справи та встановленню фактів.

Допитання свідка у кримінальній справі дозволяє провести критичний аналіз доказів, поданих у справі. Свідчення можуть підтвердити або спростувати інші докази та версії подій. Цей етап допомагає суду у визначенні достовірності та значенні різних елементів справи.

Мета допиту свідка у кримінальній справі полягає і у визначенні правдивості та надійності інформації, яку він надає. Слідчому і суду важливо переконатися, що свідки говорять правду і не змінюють своїх свідчень під час розгляду справи.

Допитування свідка є необхідним етапом для встановлення відповідальності та прийняття справедливого рішення. Свідчення, отримані під час допиту, можуть відігравати ключову роль у визначенні провини або невинності обвинуваченого.

Загалом допит свідка у кримінальній справі є складним та важливим етапом, спрямованим на забезпечення справедливості та визначення справжніх обставин подій. Його роль полягає в тому, щоб надати слідчому та суду достовірну, об’єктивну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень на підставі закону.

Викликали на допит як свідка?

У кримінальних справах свідки виступають як ключові учасники, які забезпечують об’єктивність та справедливість судового процесу. Роль свідка полягає у наданні свідоцтв та інформації, яка може істотно вплинути на розгляд справи та встановлення обставин подій.

Права та обов’язки свідка є невід’ємною частиною процесу і мають чіткі межі в рамках законодавства.

Відповідно до ст. 65 КПК України свідком є ​​фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доведенню під час кримінального провадження та викликана для надання свідчень. Варто зазначити, що законодавством встановлені певні обмеження на здійснення допиту свідків, так як свідки не можуть бути допитані:

1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про обставини, про які вони дізналися у зв’язку з виконанням функцій представника або захисника;

2) адвокати – про відомості, що становлять адвокатську таємницю;

3) нотаріуси – про відомості, що становлять нотаріальну таємницю;

4)медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну та сімейну сторони життя особи – про відомості, що становлять лікарську таємницю;

>

5) священнослужителі – про відомості, отримані ними на сповіді віруючих;

6) журналісти – про відомості, що містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства чи джерела інформації;

7) судді та присяжні – про обставини обговорення у дорадчій кімнаті питань, що виникли при прийнятті судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) свідомо неправосудного вироку, ухвали;

8) особи, які брали участь у укладенні та виконанні угоди про примирення у кримінальному провадженні, – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю у укладенні та виконанні угоди про примирення;

9) особи, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо дійсних даних про їхніх осіб;

10) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, – за цими даними;

11) експерти – щодо роз’яснення наданих ними висновків.

При цьому варто зазначити, що особи, передбачені п. 1-5 ч. 2 ст.65 КПК України, щодо зазначених довірених відомостей можуть бути звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, яка довірила їм ці відомості, у визначеному нею обсязі. Дане звільнення здійснюється у письмовій формі за підписом особи, яка довірила зазначені відомості.

Варто зазначити, що не можуть без їхньої згоди бути допитані як свідки особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних представництв – без згоди представника дипломатичної установи.

Щодо процесуального статусу свідка, то його визначено ст.66 КПК України. Відповідно до чинного законодавства свідок має право знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується; користуватися під час надання свідчень та участі у скоєнні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката; відмовитися давати свідчення щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, які можуть стати підставою для підозри, звинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також свідчення щодо відомостей, які відповідно до ст. 65 КПК України, що не підлягають розголошенню; давати свідчення рідною чи іншою мовою, якою він вільно володіє, та користуватися допомогою перекладача; заявляти відведення перекладачеві тощо. Перелік вичерпний.

Щодо обов’язків, то їх список на порядок лаконічніший. Так, відповідно до норм чинного законодавства свідок зобов’язаний прибути на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; давати правдиві свідчення під час досудового розслідування та судового розгляду; не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, що безпосередньо відносяться до суті кримінального провадження та процесуальних дій, що вчиняються (вчинених) під час нього, і стали відомими свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

Говорячи про допит свідка, слід пам’ятати про деякі нюанси щодо відповідальності. Так, за свідомо неправдиві свідчення слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду або відмову від надання свідчень слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом, свідок несе кримінальну відповідальність, а за злісне ухилення від явки до слідчого, прокурора , слідчому судді чи суду свідок несе відповідальність, встановлену законом.

Адвокат на допиті свідка

Функція адвоката на допиті свідка у кримінальній справі є важливою і має кілька аспектів, спрямованих на захист прав свідка. Ось деякі з них:

– адвокат свідка забезпечує правовий захист свого клієнта під час допиту свідка. Він може захищати інтереси клієнта, звертаючи увагу на будь-які можливі порушення процедур або правил, які можуть виникнути під час допиту. Адвокат свідка стежить, щоб допит проходив відповідно до правових норм та забезпечує законність процесу;

– адвокат свідка виступає у ролі захисника свого клієнта від неправомірних дій із боку слідчого, прокурора чи інших учасників судового процесу. Адвокат може втрутитися, якщо відчуває, що під час допиту порушуються права свідка;

– адвокат відіграє важливу роль у створенні захисної стратегії на основі інформації, яка надається під час допиту свідка. Він аналізує свідчення та допомагає свідку розробити оптимальну стратегію захисту.

Загалом адвокат свідка відіграє важливу роль у допиті свідка, забезпечуючи правовий захист клієнта та дотримання процесуальних норм та стандартів. Захисна функція адвоката свідка спрямована на дотримання прав свідка під час кримінального процесу.

Свідку у кримінальній справі краще звернутися за допомогою до адвоката:

  1. У випадку, якщо справа має складні правові аспекти або серйозні наслідки для свідка, може бути доцільно звернутися до адвоката для отримання правової консультації та підтримки.
  2. Адвокат може допомогти свідкові зрозуміти його права та обов’язки під час допиту, а також захистити його від неправомірних дій чи тиску з боку інших учасників кримінального процесу.
  3. Адвокат може допомогти свідку підготуватися до допиту, надаючи поради щодо стратегії відповідей, викладу свідчень та способів мінімізації можливих ризиків.
  4. У деяких випадках свідок може випадково нашкодити собі під час свідчень, неправильно викладаючи факти чи відповіді на запитання. Адвокат свідка може уникнути цього, надавши професійну підтримку та керуючи процесом допиту свідка.

Вас викликали на допит як свідок? – звертайтесь, ми допоможемо.

Захист адвокатом від звинувачень у хуліганстві – кримінальна справа – ст. 296 Кримінального кодексу України

Захист адвокатом від звинувачень у хуліганстві – кримінальна справа – ст. 296 Кримінального кодексу України

Статтею 296 КК України визначено кримінальну відповідальність за хуліганство. Ця стаття охоплює широкий спектр дій, до неї входять дії від порушення...

Консультація адвоката у кримінальній справі – ми безкоштовно консультуємо за телефоном та онлайн

Консультація адвоката у кримінальній справі – ми безкоштовно консультуємо за телефоном та онлайн

Консультація адвоката у кримінальних справах є однією з головних форм адвокатської діяльності, яка передбачена нормами чинного законодавства. Вона полягає у...

Незаконене виробництво, зберігання наркотичних засобів без мети збуту – ст. 309 Кримінального кодексу України

Незаконене виробництво, зберігання наркотичних засобів без мети збуту – ст. 309 Кримінального кодексу України

Звинувачення у кримінальній справі за статтею 309 Кримінального кодексу України щодо зберігання наркотиків є серйозним і може мати тяжкі наслідки. Ось деякі...