Адвокат підозрюваного, обвинуваченого на досудовому слідстві

Адвокат подозреваемого, обвиняемого на досудебном следствии

Українське кримінально-процесуальне законодавство надає важливого значення ролі адвоката підозрюваного на стадії досудового слідства. Адвокат у кримінальних справах на цьому етапі процесу відіграє ключову роль у забезпеченні прав та інтересів підозрюваних та обвинувачених. Однак, слід зазначити і той факт, що навіть якщо просто логічно подумати, то цілком очевидно, що чим раніше адвокат вступить у справу, тим менше помилок йому доведеться виправляти. Нерідко слова, сказані на початку, можу вплинути на результат справи. 

 Зупиниться на основних функціях та способах захисту, які може здійснювати адвокат у ході досудового слідства.

  1. Захист прав та інтересів підозрюваного/обвинуваченого у кримінальній справі

Адвокат у кримінальних справах виступає як захисник підозрюваного або обвинуваченого перед правоохоронними органами в ході досудового слідства. На цьому етапі на адвоката покладається забезпечення захисту прав та інтересів свого клієнта, надання допомоги у збиранні необхідних доказів, контроль за законністю дій правоохоронців. Також він покликаний давати юридичні поради своєму клієнту щодо подальшої лінії поведінки в рамках розгляду.

  1. Консультація адвоката у кримінальних справах

Адвокат у кримінальних справах надає своєму клієнтові повну інформацію про юридичну ситуацію, в якій він опинився, та можливі наслідки. Докладний аналіз життєвої ситуації допомагає клієнту зробити обдуманий вибір для подальших дій і визначити для себе готовність виконувати все, що йому скаже адвокат. Відзначимо відразу, що різна позиція щодо поведінки особи, яка звернулася за допомогою до адвоката, є підставою для виходу адвоката зі справи на всіх етапах кримінального провадження.

  1. Підготовка захисту у кримінальній справі

Адвокат у кримінальних справах вивчає матеріали справи, аналізує їх та на основі зібраних даних готує аргументований правовий висновок. Для цього він використовує всі доступні правові засоби для захисту прав та інтересів свого клієнта, які передбачені чинним законодавством. Тут адвокату доведеться витратити чимало часу на формування позиції таким чином, щоб його клієнт був максимально задоволений результатом справи. Для формування аргументації можна використовувати нормативно-правові акти, судову практику з якої можна почерпнути багато чого цікавого (включно з практикою ЄСПЛ). 

  1. Захист адвокатом під час допиту та інших процесуальних дій

Адвокат у кримінальних справах має право брати участь у допитах, допитах свідків, експертів тощо, які проводять правоохоронні органи під час досудового слідства. Адвокат у кримінальних справах забезпечує захист правий і законних інтересів клієнта під час цих процесуальних дій. На жаль, нерідко співробітники правоохоронних органів переходять межі та задають питання, які не мають відношення до тієї чи іншої справи.

  1. Контроль за дотриманням процесуальних прав клієнта у кримінальній справі

Адвокат у кримінальних справах здійснює постійний контроль за дотриманням процесуальних прав підозрюваного чи обвинуваченого. Він виступає як гарант законності та об’єктивності проведення досудового слідства.

Усі ці функції та заходи захисту, які здійснюються адвокатом у кримінальних справах досудового слідства, спрямовані на забезпечення справедливого та законного процесу, а також на захист прав та інтересів особи, яка перебуває під підозрою чи звинуваченням. Важливо, щоб адвокат виконував свої обов’язки відповідно до найвищих стандартів професійної етики та законодавства України.

  1. Переговори з правоохоронними органами

Адвокат може вести переговори з представниками правоохоронних органів для досягнення взаємоприйнятного вирішення справи або зменшення обсягу звинувачення. Це може включати укладання угоди про визнання провини або укладання угоди про співпрацю з правоохоронними органами.

  1. Захист від неправомірних дій правоохоронців

Адвокат у кримінальних справах виступає як захисник прав свого клієнта від неправомірних дій правоохоронних органів. Адвокат має право відстоювати інтереси клієнта в суді та вимагати усунення будь-яких порушень його прав у ході досудового слідства.

  1. Допомога адвоката у забезпеченні запобіжних заходів

У разі необхідності адвокат у кримінальних справах може надати своєму клієнтові кваліфіковану допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із застосуванням запобіжних заходів, до яких належать арешт, особисте зобов’язання або застава. Адвокат при вирішенні цих питань надає клієнту правову консультацію та виступає як його захисник у взаємодії з судом або правоохоронними органами.

  1. Захист від використання неправомірно зібраних доказів

Адвокат у кримінальних справах має право брати участь у визначенні легальності та допустимості доказів, які були зібрані правоохоронними органами. Адвокат виступає як захисник свого клієнта, захищаючи його від використання неправомірно зібраних доказів у судовому процесі.

Загалом роль адвоката на досудовому слідстві полягає у забезпеченні справедливого та законного процесу, захисті прав та інтересів його клієнта та дотриманні високих стандартів професійної етики. Відповідальне та компетентне виконання своїх обов’язків адвокатом у кримінальних справах є важливою умовою для забезпечення демократичних принципів правової держави та захисту прав людини.

Вам потрібний адвокат на досудовому слідстві? – звертайтеся, ми захистимо.

Консультація адвоката у кримінальній справі – ми безкоштовно консультуємо за телефоном та онлайн

Консультація адвоката у кримінальній справі – ми безкоштовно консультуємо за телефоном та онлайн

Консультація адвоката у кримінальних справах є однією з головних форм адвокатської діяльності, яка передбачена нормами чинного законодавства. Вона полягає у...

Незаконене виробництво, зберігання наркотичних засобів без мети збуту – ст. 309 Кримінального кодексу України

Незаконене виробництво, зберігання наркотичних засобів без мети збуту – ст. 309 Кримінального кодексу України

Звинувачення у кримінальній справі за статтею 309 Кримінального кодексу України щодо зберігання наркотиків є серйозним і може мати тяжкі наслідки. Ось деякі...